#

Kalliope

Digtarkiv

Kalliope er en database indeholdende ældre dansk lyrik samt biografiske oplysninger om danske digtere. Målet er intet mindre end at samle hele den ældre danske lyrik, men indtil videre indeholder Kalliope et forhåbentligt repræsentativt, og stadigt voksende, udvalg af den danske digtning. Kalliope indeholder også udenlandsk digtning, men primært i et omfang som kan bruges til belysning af den danske samling.

14-11-2014
Der har været problemer i maskinrummet i nogle dage. Vi er kørende igen.
26-02-2012
Kalliope har fået en engelsk grænseflade.
29-11-2011
Søgning i digte har desværre ikke virket længe. Det er nu ordnet.
Dagen idag
Martin Opitz død, Danzig.
Vælg anden dato...
Sonetten på pletten

 See her tre hundredsextifem af Dage!
         De staae paa hvidt Papir med sorte Skrifter
         Og titte frem, som naar bag Skyens Rifter
         De klare Stjerner henad Himlen drage.
 
 Til deres Brødre see de skye tilbage
         Og ane deres eget Livs Bedrifter,
         Som end i Fremtids Taage bølger, skifter,
         Mens Strid og Fred hinanden evigt jage.
 
 For os skal de som Haabets Stjerner tindre,
         Der trofast lede os ad ukjendt Bane
         Og Smerten over Livets Mørke lindre.
 
 De bæres for os som en hellig Fane,
         Der skjænker Mod, saa hver en Morgenhane
         Kan vække os til Freden i vort Indre.
 

Christian Winther
Gå til digtet...