Af Sven Sørensen

H. C. Andersens eventyrlige levnedsløb er for godt kendt til at gentages her - det har digteren selv sørget for.

Hans verdensberømmelse er urokket, men den hviler næsten udelukkende på hans Eventyr af hvilke de mest kendte findes udgivet på over hundrede sprog - desværre ofte i dårlige oversættelser eller i forkortet eller bearbejdet form. I de senere årtier er der i øvrigt opstået en stor interesse for vor digter i Japan - som har givet sig udslag i talrige udgivelser af høj kvalitet.

I Danmark værdsættes endnu hans rejsebøger, romaner, og selvbiografier, medens de dramatiske værker næppe kendes af andre end specialister. Hertil kommer de efter hans død udgivne breve og dagbøger som rummer et stort og værdifuldt, om ikke egentligt litterært stof.

Af digte skrev H. C. Andersen en stor mængde, men heraf er det kun en lille del som er af virkelig betydning. Dette vil man let kunne overbevise sig om når man benytter Kalliope, og der vil muligvis kunne rejses anker over det udvalg som er medtaget.

Om Andersen-forskningen kan man holde sig orienteret gennem Anderseniana, den årbog som H. C. Andersens Hus i Odense har udgivet siden 1933.

Historiske begivenheder
1805 H.C. Andersen født
1806 Napoleon sejrer ved Jena.
1807 København bombarderes af englænderne.
1808 Christian VII død. Frederik VI (1768-1839) som siden 1784 havde haft regeringsmagten, udråbes til konge.
 Danmark erklærer Sverige krig.
 Frederik VII født. (død 1863)
1812 Napoleon invaderer Rusland.
1813 Dansk statsbankerot og penge nedskrives med 1/6 af pålydende værdi.
 Søren Kierkegaard født.
1814 Danmark taber Norge som kommer ind under svensk herredømme.
1815 Napoleon taber slaget ved Waterloo.
1819 Jødeforfølgelser i København.
 Landets første dampskib, Caledonia, indsættes mellem København og Kiel.
 H. C. Andersen flytter fra Odense til København.
1820 Dr. Dampe deporteres.
 Fysikeren H. C. Ørsted opdager elektromagnetismen
1821 Cauchy udgiver Cours d'Analyse.
1829 Friedrich Schlegel død i Dresden.
1830 Andersen: Digte.
1831 
Titelblad til Andersen Phantasier og Skizzer som udkommer 1831.
1832 
Titelblad til Andersen Vignetter til danske Digtere som udkommer 1832.
1833 Andersen: Aarets tolv Maaneder.
 Andersen: Samlede Digte.
1834 
Constantin Hansen: Kronborg Slot, 1834, Statens Museum for Kunst.
1837 Morse perfektionerer telegrafen
 Victoria udråbes til dronning af England.
 
Konstatin Hansen: Et Selskab af danske Kunstnere i Rom, 1837, 62x74cm, Statens Museum for Kunst.
1838 Andersen: Tre Digtninger.
 Thorvaldsen ankommer til København.
1839 Christian VIII (1786-1848) udråbes til konge.
1844 Thorvaldsen dør i Det Kongelige Teater under ouverturen inden opførelsen af Halms romantiske drama Griseldis.
1845 Kolonierne Trankebar og Serampore som havde tilhørt Danmark siden 1616, sælges til East India Co. i London.
 August Wilhelm Schlegel død i Bonn.
1847 Andersen: Digte, gamle og nye.
 Carlsberg begynder at brygge øl.
 Edvard Brandes født.
1848 Christian VIII dør, og Frederik VII (1808-1863) udråbes til konge.
 Karl Marx udgiver Det kommunistiske Manifest.
1849 Andersen: Fire Sange.
 Grundloven underskrives og træder i kraft.
 Almindelig værnepligt indføres.
1851 
Titelblad til Andersen Fædrelandske Vers og Sange under Krigen som udkommer 1851.
1853 Koleraepidemi i København.
 Ludwig Tieck død.
1854 
Titelblad til Andersen Digte som udkommer 1854.
1855 Søren Kierkegaard død.
1859 Charles Darwin udgiver The Origin of Species.
 John Stuart Mill udgiver On Liberty.
1860 Schopenhauer død i Frankfurt am Main.
1861 Den amerikanske borgerkrig bryder ud.
1863 
Titelblad til Andersen I Spanien som udkommer 1863.
 Christian IX (1818-1906) udråbes til konge.
1864 Dansk nederlag ved Dybbøl til Preussen/Østrig.
1867 Andersen: Kjendte og glemte Digte.
 Alfred Nobel opfinder dynamit.
 Karl Marx skriver Das Kapital.
1869 Suez-kanalen færdigbygget.
 Martin Andersen Nexø født.
1872 Frederik Christian Sibbern død.
1875 H.C. Andersen død
1879 
Titelblad til Andersen af H. C. Andersens Samlede Skrifter som udkommer 1879.

Navn: H.C. Andersen
Født: 1805-04-02, Odense
Død: 1875-08-04, København
Fulde navn: Hans Christian Andersen