Hanna Irgens

Biografi

Historiske begivenheder
1792 Hanna Irgens født
1797 Caspar Wessel, bror til digteren Johan Herman Wessel, giver en geometrisk fortolkning af de komplekse tal.
1798 Napoleon invaderer Egypten.
 Peter Frederik Suhm død.
1799 P. A. Heiberg idømmes landsforvisning pga. artiklerne »Politisk Dispache« og »Sprog-Granskning«.
1801 
C. A. Lorentzen: Slaget paa Rheden 2. april 1801, 1802, Frederiksborg Museum.
1802 Oehlenschlägers Digte (1803) udkommer.
1804 
C. A. Lorentzen: Henrik Steffens, 1804, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.
1806 Napoleon sejrer ved Jena.
1807 København bombarderes af englænderne.
1808 Christian VII død. Frederik VI (1768-1839) som siden 1784 havde haft regeringsmagten, udråbes til konge.
 Danmark erklærer Sverige krig.
 Frederik VII født. (død 1863)
1812 Napoleon invaderer Rusland.
1813 Dansk statsbankerot og penge nedskrives med 1/6 af pålydende værdi.
 Søren Kierkegaard født.
1814 Danmark taber Norge som kommer ind under svensk herredømme.
1815 Napoleon taber slaget ved Waterloo.
1819 Jødeforfølgelser i København.
 Landets første dampskib, Caledonia, indsættes mellem København og Kiel.
 H. C. Andersen flytter fra Odense til København.
1820 Dr. Dampe deporteres.
 Fysikeren H. C. Ørsted opdager elektromagnetismen
1821 Cauchy udgiver Cours d'Analyse.
1822 Irgens: Orfanina.
1825 Irgens: Nyeste Harmonia eller Visebog for Damer. Fjerde forøgede udgave.
1829 Friedrich Schlegel død i Dresden.
1834 
Constantin Hansen: Kronborg Slot, 1834, Statens Museum for Kunst.
1837 Morse perfektionerer telegrafen
 Victoria udråbes til dronning af England.
 
Konstatin Hansen: Et Selskab af danske Kunstnere i Rom, 1837, 62x74cm, Statens Museum for Kunst.
1838 Thorvaldsen ankommer til København.
1839 Christian VIII (1786-1848) udråbes til konge.
1844 Thorvaldsen dør i Det Kongelige Teater under ouverturen inden opførelsen af Halms romantiske drama Griseldis.
1845 Kolonierne Trankebar og Serampore som havde tilhørt Danmark siden 1616, sælges til East India Co. i London.
 August Wilhelm Schlegel død i Bonn.
1847 Carlsberg begynder at brygge øl.
 Edvard Brandes født.
1848 Christian VIII dør, og Frederik VII (1808-1863) udråbes til konge.
 Karl Marx udgiver Det kommunistiske Manifest.
1849 Grundloven underskrives og træder i kraft.
 Almindelig værnepligt indføres.
1853 Hanna Irgens død
Navn: Hanna Irgens
Født: 1792-08-19, Kbh.
Død: 1853-06-13