• Ove von Obelitz (1750 - 1804) Generaladjudant, kommandørkaptajn, forfatter.
  • Obelitz, Ove: En kort Beskrivelse over Øen Jamaica, Kbh., 1782.
  • Falconer, Will: Skibbrudet i Tre Sange, Oversat af det Engelske af Ove Obelitz, Kbh., 1790.
  • Dubois-Fontanelle, J.-Gasp: Erice eller Vestalen : Et Sørge-Stykke i tre Handlinger / Oversat af det Franske og med originale Sange indrettet til et tragisk Synge-Stykke af Ove Obelitz. 1784.
Historiske begivenheder
1750 Ove von Obelitz født
1755 Et jordskælv i Lissabon dræber 60,000.
1764 Jens Schielderup Sneedorff død.
1766 Aalborg Stifttidende udkommer første gang.
 Christian VII (1749-1808) udråbt til konge.
1767 August Wilhelm Schlegel født i Hannover.
1771 Struense ved magten.
1772 Friedrich Schlegel født i Hannover.
1781 Kant skriver Kritik der reinen Vernunft. (Kritik af den rene fornuft)
1784 Den 16-årige Frederik VI (1768-1839) overtager regeringsmagten fra sin sindssyge far.
1785 Frederik Christian Sibbern født.
1788 Schopenhauer født i Danzig.
 Ophævelse af stavnsbåndet.
1789 
Jean-Pierre Houel: Vue du siège et prise de la Bastille.
 Den franske revolution (1789-1801).
1790 Danmarks første dampmaskine i Holmens Ankersmedie.
1797 Caspar Wessel, bror til digteren Johan Herman Wessel, giver en geometrisk fortolkning af de komplekse tal.
1798 Napoleon invaderer Egypten.
 Peter Frederik Suhm død.
1799 P. A. Heiberg idømmes landsforvisning pga. artiklerne »Politisk Dispache« og »Sprog-Granskning«.
1801 
C. A. Lorentzen: Slaget paa Rheden 2. april 1801, 1802, Frederiksborg Museum.
1802 Oehlenschlägers Digte (1803) udkommer.
1804 Ove von Obelitz død
Navn: Ove von Obelitz
Født: 1750
Død: 1804