www.kalliope.org

Havren

 

Jeg er Havren. Jeg har Bjælder paa,

mer end tyve, tror jeg, paa hvert Straa.

Bonden kalder dem for mine Fold.

Gud velsigne ham, den Bondeknold!

 

5Jeg blev saaet, mens glade Lærker sang

over grønne Banker Dagen lang;

Humlen brumled dybt sin Melodi,

og et Rylefløjt gled ind deri.

 

Viben fløj om Brak og Pløjemand

10og slog Kryds for baade Plov og Spand.

Kryds slog Bonden ogsaa over mig

for at gi' mig Helse med paa Vej.

 

Mens i Dug jeg groede Fod for Fod,

groede Sangen sammen med min Rod;

15den, som ydmyg lægger Øret til,

hører Lærkens Triller i mit Spil.

 

Det kan kolde Hjærner ej forstaa

Jeg er Lærkesangen paa et Straa,

Livets Rytme døbt i Sommerdræ,

20mer end Gumlekost for Øg og Fæ.

 

Søndenvinden, o! han har mig kjær;

derfor kan han aldrig la' mig vær',

smyger sig med Hvisken til mig ind

nu ved højre, nu ved venstre Kind.

 

25Naar han puster paa min gule Top,

maa jeg vugge med ham ned og op,

indtil alle mine Bjælder gaar,

som naar gyldne Hamre sammen slaar.

 

Juniregnen gjorde myg min Muld,

30Julisolen gav mig af sit Guld,

Sundhed risler mig i Top og Skaft.

Det er derfra Plagen har sin Kraft.

 

Jeg er Ven med Dug og Grødevejr,

Ven med Landets lyse Bøgetræer,

35Ven med al den danske Sæd, som gror

øst for Hav som vest for Sund og Fjord.

 

Jeg faar Solens sidste lange Blink,

før den dukker ned bag gullig Brink,

og naar Aftenklokken ringer Fred,

40staar jeg paa min Taa og ringler med.

 

Jeg skal ringle Barnet til dets Seng,

ringle Taagen op af Sump og Eng,

ringle Freden over Hjemmet ind,

ringle Bønnen frem i fromme Sind.

 

45Jeg er Havren. Mine Bjælder gaar

over lyse Vange Aar for Aar,

ringler om, hvor Sang og Kjærve gror

herligt sammen paa den danske Jord.

 

8/5 1916. 
Udskrift af localhost:8085/da/digt.pl?longdid=aakjaer2002051801&printer=1 foretaget 20. Aug 2017. Denne tekst må frit redistribueres.