Biarke-Maal

 

Naar Odin vinker,

Naar Sværdet blinker,

Er Helten glad:

I røde Strømme,

5I Liig som svømme,

I Birtingsbad,

Paa Lynets Vinger

Han iler kold,

Naar Rota svinger

10Sit røde Skiold.

 

Hans Vaaben gunge;

Den blanke Tunge

Han svinger stærk.

Til Valhal rider,

15Naar Staalet bider

I Pandsersærk,

De raske Kiemper,

Hvis Mandemod

Ei Skrækken dæmper,

20Blandt Liig og Blod.

 

Paa Markens Flade,

I Jernplade,

Med Kobborhielm,

Som Blodgudinden,

25Hen giennem Vinden

Den smalle Elm,

Med Staal paa Spidse,

Han kaster let,

For frem at ridse

30Den røde Tvet.

 

Odin med Flammer,

Thor med sin Hammer,

Med Kølle Tyr,

Og Kampens Piger

35Til Jorden stiger,

Naar Vaaben gnyer,

Naar Luren tuder,

Som hungrig Biørn,

Da lokkes Guder

40Til Kampens Børn.

 

Hvad er vel Livet?

Et Pust i Sivet,

Som synker ned.

Et Spil af Kræfter,

45Som higer efter

En Evighed.

Til Evigheden,

Saa morgenrød,

Gaar Vei, herneden.

50Kun giennem Død.

 

Blandt Miød og Piger,

Du danske Kriger!

Blandt Blod og Liig,

Du rask dig svinge,

55Til Rotas Vinge

Bortvifter dig.

Med Sværd fra Belte,

Med Egekrands,

Det sømmer Helte

60Den sidste Dands.

Har Første korrekturlæsningMangler Anden korrekturlæsningMangler Tredje korrekturlæsningMangler KildeangivelseMangler Sidehenvisninger
Henvisninger hertil
Adam Oehlenschläger: »Saducæerne« - Poetiske Skrifter (1805)

Frederik Paludan-Müller: »Tredie Sang« - Adam Homo (1842,1848)