Naturen og Kunsten

Af en Cantate

 

Derfor kan vort Øie glædes

   ved et Billeds Farvepragt,

Thi det Lys hvori det klædes,

   er Naturens egen Dragt;

5Og den Steen, hvis Skjønhed straalte,

   formet af en Mesters Haand,

Den blev skjøn, fordi han maalte

   med vor Skabers Maalebaand.

 

Derfor rørtes vi og vaktes

10   ved en Digters favre Ord,

Thi de Druer, som os raktes,

   var fra Livets rige Bord;

Derfor vugged os i Drømme

   Tonedybets Havfrusang,

15Thi af Hjertets Kildestrømme

   svulmed jo dets Bølgegang.

 

Alt som eier Livets Lue:

   Rosens Blus og Havets Blaa,

Skovens Hvalv og Brynets Bue,

20   Læbens fine Folder smaa,

Tankens hemmeligste Susen,

   Elskovsblikkets tause Sprog,

Lærkens Sang og Bækkens Brusen, -

   Alt er Kunstens Lærebog.