Pounchens Dyder

En Klub Sang

 

Min Doctor er en ærlig Mand,

Han siger: Du maa drikke

Alt hvad du vil, undtagen Vand,

Det ene duer ikke,

5Med mindre det blier lavet til

Med Rom, Citron og Sukker,

Thi da du intet finde vil

Som Tørsten bedre slukker.

 

Og mange Ting forvoldte Tørst

10Som man knap skulde tænke,

Men dog Erfaring lærer. Først:

I fald du faaer en Enke,

Der piner dig til døde med

Sin salig Hosbonds Dyder,

15Da bliver Ganen tør og heed,

Pounche qvæger da og fryder.

 

Dernæst: Om du har en Rival

Som din Clarice sælger

Sin Haand for Guld, da er du gal

20Saafremt du Strikken vælger.

Nei! dersom du paa saadan Spot

(Som gierne skeer) fornemmer

En hæftig Lyst til noget vaadt,

Pounche giør, du alting glemmer.

 

25Fremdeles: Om du i en Iil

Den Daarskab har begaaet

At lide paa en Hofmands Smil,

Og dog ei Embed faaet;

Saa troe din Doctor paa hans Ord,

30Han vil dig ikke ilde:

Pounche er paa denne falske Jord

Den bedste Trøstekilde.

 

Tilsidst: Hvis Plutus dig har glemt

Med sine gyldne Gaver;

35Da er det sandelig heel slemt,

Dog, om du endda haver

Credit hos nogen ærlig Vert

Kun paa en tre Marks Bolle,

Skal du, før den er halv fortært,

40Dig for en Croesus holde.