Aria

 

Jeg laver tynd Caffe:

Den sterke brænder Blodet,

Den sterke svekker Modet

Og giver Hierte-Vee;

5Jeg laver tynd Caffe.

I Mandfolk! I, der skiønner

At bruge Sundheds Bønner,

I see jo meget let,

At min Maneer er ret;

10Men vil Jurister sætte

Vor Meening her til rette,

O, sligt maae gierne skee!

Jeg laver tynd Caffe.

 

Jeg skienker tynd Caffe:

15Den giver Sindet Kræfter,

Og fordrer ey derefter

Preservativ af Thee;

Jeg skienker tynd Caffe.

Har nogen Lyst af drikke,

20Hans Hierte tynges ikke,

Hans muntre Sind er frie

Fra ald Melankolie.

I Sorgens Patienter!

Her findes det, I venter,

25Her lærer I at lee;

Jeg skienker tynd Caffe.

 

Jeg drikker tynd Caffe,

Friemodig alle Dage,

Trods Grillers farlig Plage,

30Trods Hierte-Klap og Vee

Af sterk og sort Caffe;

Det var da ey saa ilde,

At Medici de vilde

Engang foreenes om

35At fælde denne Dom:

I Pigers hvide Arme

Bør ey den Karl faa Varme,

Der findes kold, som Snee,

Af sort og stærk Caffe.