Om dens Vaaben

 

Jeg seer dit Vaaben blank; hvad monne dog betegne

   De trende taarn' her i / de løver / det gevær /

   Pistol / muskeet / kartoo / med fane / pik og sværd?

De taarn' er Herrens navn; hvo som af frykt mon blegne /

5Hvo som er stedt i nød; fly hid; om dig skal hegne

   Gud / dend Tre-eenig Gud / og være med dig her:

   Hav siden løbe-mood / naar fiinden er dig nær /

Naar skøttet tordner / naar det vil med bly-lod regne /

   Naar fuglen siger hirrr / trummeten trarara;

10   Men trommen buldribom / Soldaten fort hejsa!

Hvad spragen / kniskren / pufff; lad mørken ilden sprude?

   Lad gaa? Gud er dit taarn; dit folk bevebnet er

   Men mest behiertet; slaa dend fiinde bort / so der

Kand siges: Ingen by har hannem saa holdt ude.

Har Første korrekturlæsningMangler Anden korrekturlæsningMangler Tredje korrekturlæsningHar KildeangivelseHar Sidehenvisninger
Fodnoter
4 Ordsp.18,10.