Om et til sig overskikket baand

 

Velkommet skiønne baand velkommet tusind-gange /

   Jeg har dig ynsked tidt for dag' og tider mange;

   Mens (o lyksalig stund!) dend glæd' er mig nu hendt /

   At det / som var begiært / er blefvet mig tilsendt.

5O herligt jomfru baand! hvor tidt jeg paa dig tænkte /

Jeg / siden jeg dig saae; dig Fyllis til mig skente /

   Dend Fyllis yndelig med mælk og blood er lig

   Det sølver-gyldne baand / hvor med hun binder mig.

Det baand er hvidt og rødt / betyder ild og lue /

10Som vist med stedse brand mit hierte monne true;

   Ret som i tørre kul / naar ild er overmand /

   Dend brender immer fort / og ej udslukkes kand:

Ret saa som dend magneet det jærn til sig kand drifve /

So maa jeg og hoos dig / o min magnetsteen blifve;

15   I hvort jeg tænker hen / da holder mig det baand /

   Det binder hiertet fast / dog løøs er food og haand.

Har Første korrekturlæsningMangler Anden korrekturlæsningMangler Tredje korrekturlæsningHar KildeangivelseHar Sidehenvisninger