Jeppe Aakjær

Bibliografi

Primærlitteratur

Jeppe Aakjær: Samlede Værker, I-VIII, 1918-19.

Jeppe Aakjær: Samlede Digte, I-III, 1931.

Jeppe Aakjær: Fra min Bitte-Tid, 1928. Erindringer.

Jeppe Aakjær: Drengeaar og Knøseaar, 1929. Erindringer.

Jeppe Aakjær: Før det dages, 1929. Erindringer.

Jeppe Aakjær: Efterladte Erindringer, 1934. Erindringer.

Sekundærlitteratur

Berggren, Kerstin: "Lyrisk färdknäpp: 'Min hjemmen"' in: Ariel, 1994, nr. 2-3, s. 70.

Brostrøm, Torben: »Digt og digterjeg« in: Danske digtanalyser, 1969, pp. 135-42.

Brovst, Bjarne Nielsen: »Jeppe Aakjær og en kusine« in: Sommerblæst. Om jyske digtere og natur, 1979, pp. 7-85.

Frandsen, Johs. Nørregaard: »En skælven i et ydmygt sind. Jeppe Aakjær: 'Rugens Sange'« in: Læsninger 1900-1940, 1997, pp. 76-94.

Hjordt-Vetlesen, Inger-Lise: »Jeppe Aakjær« in: Danske digtere, I, 1980, pp. 197-217.