Sekundærlitteratur

Frederiksen, Britta Olrik: »Om dialektpræget i 'Samsons Fængsel'. Med et tillæg om dialektpræget i to tingbøger fra Randers«, in: Festskrift til Kristian Hald, 1974, pp. 331-62.

Nielsen, Erik A.: »Skolen på komedie« in: Kritik, nr. 11, 1969, pp. 25-45.

Rahelt, Poul Thomas Brandt: »Justesen Ranch og Holberg« in: Litteratur & Samfund, nr. 3, 1974, pp. 4-21.

Søndergaard, Leif: »Tab af identitet og social status. Hieronymus Justesen Ranch: 'Karrig Niding'« in: Læsninger i dansk litteratur 1200-1820, 1998, pp. 95-110, 321-24.