#

Om Kalliope

Kalliope er en database indeholdende ældre dansk lyrik samt biografiske oplysninger om danske digtere. Målet er intet mindre end at samle hele den ældre danske lyrik, men indtil videre indeholder Kalliope et forhåbentligt repræsentativt, og stadigt voksende, udvalg af den danske digtning. Kalliope indeholder også udenlandsk digtning, men primært i et omfang som kan bruges til belysning af den danske samling.

Når en forfatter har været død i over 70 år, bliver vedkommendes værk offentlig ejendom. Se evt. coming attractions. Derfor er det tilladt at bruge indholdet samlet i Kalliope til hvad man måtte ønske og af samme grund finder man ikke den nyere lyrik i samlingen. Det er gratis for alle at bruge Kalliope.

Projektet baserer sig på ulønnet arbejdskraft og ingen institutioner står bag udviklingen og driften af Kalliope. Kalliope er hvad man på engelsk kalder en »community effort«, hvilket betyder, at hvis alle interesserede bidrager med lille smule, kan Kalliope vokse langt ud over hvad nogen traditionel institution eller forlag kan præstere.
De store software projekter, som binder hele internettet sammen, er såkaldt free software og er alle baseret på »community efforts«. Den tekniske underside af Kalliope er baseret på disse systemer.

Hvis man har haft glæde af Kalliope og ønsker at sige tak ved at bidrage til samlingen, kan man hjælpe på følgende måder:
  • Gøre opmærksom på tastefejl.
  • Hjælpe med at placere de løse digte, som er placeret i kategorien »Andre digte« hos de forskellige digtere. Hvilke værker tilhører disse præcist?
  • Skriv en lille note til et digt. F.eks. "Dette digt er en parafrase af følgende digt" eller "Dette digt blev først trykt i følgende tidsskrift".
Mail til jesper@kalliope.org

Den idealistiske stakkel bag Kalliope hedder Jesper Christensen. Han har en baggrund i matematik og nordisk fra Århus Universitet.

Jeg har besvaret nogle ofte stillede spørgsmål.