• Finnur Magnusson (Finn Magnusen)
 • Islandsk oldgransker og mytolog
 • 27/8 1781 - 24/12 1847
 • Barnebarn af biskop Finnur Johnson
 • 1797 studerede jura i Kbh. i 2 år
 • blev Arnamagnæansk stipendiat
 • vendte tilbage til Island
 • fra 1806 sagfører v. overretten i Reykjavik
 • 1812 vendte tilbage til Kbh for at forske
 • 1815 professor
 • 1819 blev overdraget at holde forelæsninger i oldnordisk litteratur og mytologi ved kunstakademiet
 • 1823 ansat v. Gehejmearkivet
 • 1829 gehejmearkivar
 • Sm. m. Rasmus Rask og andre, stiftede han: "Det Islandske Litterære Selskab"
 • Sm. m. Rafn og andre stiftede han "Det Kongelige nord. Oldskriftselskab"
 • Repræsentant for Island i Østifternes Stænderforsamling
 • 1839 blev etatsråd
 • Har udgivet værker om mytologi, arkæologi og runetolkning
 • har oversat den ældre Edda
 • hans hovedværk er "Eddalæren og dens Oprindelse"
 • Har skrevet digte på både islandsk og dansk
 • Han blev herostratisk berømt på sin tolkning og behandling af "Runamo indskriften" (det var en vidtløftig tolkning af nogle naturskabte mærker i en klippe)
Historical events
1781 Finnur Magnusson born
1784 Den 16-årige Frederik VI (1768-1839) overtager regeringsmagten fra sin sindssyge far.
1785 Frederik Christian Sibbern født.
1788 Schopenhauer født i Danzig.
 Ophævelse af stavnsbåndet.
1789 
Jean-Pierre Houel: Vue du siège et prise de la Bastille.
 Den franske revolution (1789-1801).
1790 Danmarks første dampmaskine i Holmens Ankersmedie.
1797 Caspar Wessel, bror til digteren Johan Herman Wessel, giver en geometrisk fortolkning af de komplekse tal.
1798 Napoleon invaderer Egypten.
 Peter Frederik Suhm død.
1799 P. A. Heiberg idømmes landsforvisning pga. artiklerne »Politisk Dispache« og »Sprog-Granskning«.
1801 
C. A. Lorentzen: Slaget paa Rheden 2. april 1801, 1802, Frederiksborg Museum.
1802 Oehlenschlägers Digte (1803) udkommer.
1804 
C. A. Lorentzen: Henrik Steffens, 1804, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.
1806 Napoleon sejrer ved Jena.
1807 København bombarderes af englænderne.
1808 Christian VII død. Frederik VI (1768-1839) som siden 1784 havde haft regeringsmagten, udråbes til konge.
 Danmark erklærer Sverige krig.
 Frederik VII født. (død 1863)
1812 Napoleon invaderer Rusland.
1813 Dansk statsbankerot og penge nedskrives med 1/6 af pålydende værdi.
 Søren Kierkegaard født.
1814 Danmark taber Norge som kommer ind under svensk herredømme.
1815 Napoleon taber slaget ved Waterloo.
1819 Jødeforfølgelser i København.
 Landets første dampskib, Caledonia, indsættes mellem København og Kiel.
 H. C. Andersen flytter fra Odense til København.
1820 Dr. Dampe deporteres.
 Fysikeren H. C. Ørsted opdager elektromagnetismen
1821 Cauchy udgiver Cours d'Analyse.
1829 Friedrich Schlegel død i Dresden.
1834 
Constantin Hansen: Kronborg Slot, 1834, Statens Museum for Kunst.
1837 Morse perfektionerer telegrafen
 Victoria udråbes til dronning af England.
 
Konstatin Hansen: Et Selskab af danske Kunstnere i Rom, 1837, 62x74cm, Statens Museum for Kunst.
1838 Thorvaldsen ankommer til København.
1839 Christian VIII (1786-1848) udråbes til konge.
1844 Thorvaldsen dør i Det Kongelige Teater under ouverturen inden opførelsen af Halms romantiske drama Griseldis.
1845 Kolonierne Trankebar og Serampore som havde tilhørt Danmark siden 1616, sælges til East India Co. i London.
 August Wilhelm Schlegel død i Bonn.
1847 Finnur Magnusson dead
Navn: Finnur Magnusson
Født: 1781
Død: 1847