Af Sven Sørensen

Som sin lidt yngre samtidige H.C. Andersen var Overskou født i det daværende samfunds bund, og han kæmpede en hård kamp for at komme frem. Også han var draget af teatret, og han havde forståelse for kravene til dramatisk fremstilling. Han opnåede ikke blot at blive skuespiller (i mindre roller) og sceneinstruktør; en række af hans originale skuespil blev opført på Det kgl. Teater, og nogle af hans folkekomedier blev solide successer, f.eks. Capriciosa og Østergade og Vestergade.

Overskous blivende fortjeneste er som teaterhistoriker. Hans fembinds Den danske Skueplads i dens Historie, (1854-64) er et grundlæggende værk.

Også hans selvbiografi, Af mit Liv og min Tid, (genudgivet med noter af Robert Neiiendam, 1915-16), er endnu læseværdig.

Historical events
1798 Thomas Overskou born
1799 P. A. Heiberg idømmes landsforvisning pga. artiklerne »Politisk Dispache« og »Sprog-Granskning«.
1801 
C. A. Lorentzen: Slaget paa Rheden 2. april 1801, 1802, Frederiksborg Museum.
1802 Oehlenschlägers Digte (1803) udkommer.
1804 
C. A. Lorentzen: Henrik Steffens, 1804, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.
1806 Napoleon sejrer ved Jena.
1807 København bombarderes af englænderne.
1808 Christian VII død. Frederik VI (1768-1839) som siden 1784 havde haft regeringsmagten, udråbes til konge.
 Danmark erklærer Sverige krig.
 Frederik VII født. (død 1863)
1812 Napoleon invaderer Rusland.
1813 Dansk statsbankerot og penge nedskrives med 1/6 af pålydende værdi.
 Søren Kierkegaard født.
1814 Danmark taber Norge som kommer ind under svensk herredømme.
1815 Napoleon taber slaget ved Waterloo.
1819 Jødeforfølgelser i København.
 Landets første dampskib, Caledonia, indsættes mellem København og Kiel.
 H. C. Andersen flytter fra Odense til København.
1820 Dr. Dampe deporteres.
 Fysikeren H. C. Ørsted opdager elektromagnetismen
1821 Cauchy udgiver Cours d'Analyse.
1829 Friedrich Schlegel død i Dresden.
1834 
Constantin Hansen: Kronborg Slot, 1834, Statens Museum for Kunst.
1837 Morse perfektionerer telegrafen
 Victoria udråbes til dronning af England.
 
Konstatin Hansen: Et Selskab af danske Kunstnere i Rom, 1837, 62x74cm, Statens Museum for Kunst.
1838 Thorvaldsen ankommer til København.
1839 Christian VIII (1786-1848) udråbes til konge.
1844 Thorvaldsen dør i Det Kongelige Teater under ouverturen inden opførelsen af Halms romantiske drama Griseldis.
1845 Kolonierne Trankebar og Serampore som havde tilhørt Danmark siden 1616, sælges til East India Co. i London.
 August Wilhelm Schlegel død i Bonn.
1847 Carlsberg begynder at brygge øl.
 Edvard Brandes født.
1848 Christian VIII dør, og Frederik VII (1808-1863) udråbes til konge.
 Karl Marx udgiver Det kommunistiske Manifest.
1849 Grundloven underskrives og træder i kraft.
 Almindelig værnepligt indføres.
1853 Koleraepidemi i København.
 Ludwig Tieck død.
1855 Søren Kierkegaard død.
1859 Charles Darwin udgiver The Origin of Species.
 John Stuart Mill udgiver On Liberty.
1860 Schopenhauer død i Frankfurt am Main.
1861 Den amerikanske borgerkrig bryder ud.
1863 Christian IX (1818-1906) udråbes til konge.
1864 Dansk nederlag ved Dybbøl til Preussen/Østrig.
1867 Alfred Nobel opfinder dynamit.
 Karl Marx skriver Das Kapital.
1869 Suez-kanalen færdigbygget.
 Martin Andersen Nexø født.
1872 Frederik Christian Sibbern død.
1873 Thomas Overskou dead

Navn: Thomas Overskou
Født: 1798-10-11, Kbh.
Død: 1873-11-07, Kbh.