Historical events
1542 Anders Sørensen Vedel born
1546 Pest i København.
1550 Christian III's danske bibel udkommer.
1553 François Rabelais død i Paris.
1556  Flytter fra Vejle til en slægtning i Ribe.
1559 Frederik II (1534-1588) udråbes til konge over Danmark-Norge.
1561  Bliver student fra Ribe og rejser til København.
1562  Sendes 3 år til Leipzig for at virke som hovmester for den 15-årige Tycho Brahe.
1565  Indleder to års studieophold i Wittenberg.
1570  Opnår et kannike embede i Ribe og begynder sin oversættelse af Saxo.
1571 Vedel: Pavekrønike.
 Enkedronning Dorothea af Danmark-Norge død. (født 1511)
1572 En supernova iagttages af Tycho Brahe; herom hans De nova stella, 1573.
1575  Færdiggør Saxo-oversættelsen.
1578  Ægteskab med den 15-årige Marine som dør i barselssengen samme år.
1580  Stilling som Kongelig Historiograf.
1581  Ægteskab med biskop Hans Laugesens datter Mette Hansdatter.
1582 Den gregorianske kalender indføres i de katolske lande.
1583 Pest i Danmark dræber 9000 mennesker.
1588 Christian IV (1577-1648) udråbes til konge.
1591 
Titlepage for Vedel 0x0p+0 published 1591
1592 Michel de Montaigne død i Bordeaux.
1596  Mister embedet som prælat og indleder et stille liv i Ribe.
1599 Shakespeares teater The Globe Playhouse åbner i London.
1613 Første tobakdyrkning i Englands nordamerikanske kolonier.
1616 Anders Sørensen Vedel dead

Navn: Anders Sørensen Vedel
Født: 1542-11-09
Død: 1616-02-13