Med et tydsk Exemplar af mine Eventyr

(Til en ung preussisk Officeer, der havde stort Talent til at tegne. Frøken Frohmann i Berlin bad mig der at skrive foran i et Exemplar, og jeg skrev:)

 

Du har en Kunstnersjæl, jeg troer derpaa,

Dens Straaler jeg i dine Skizzer saae.

Du har et ærligt Øje; — Hjertets Grund

Staaer i et trofast Smiil omkring Din Mund.

5Jeg strax forstod Dig. Eventyr de skikke

Dig denne Juul; Veninden har dem bragt;

Et lille Vers jeg har i Bogen lagt;

Du har en Ven i Danmark; glem ham ikke!