Vandrer-Liv

 

Gaardhunden gjøer — dens Tænder ere saa skarpe.

En Qvinde træder i Forstuen ind,

Ak, Armod sidder paa Kjole og Kind,

Hun synger og spiller paa Harpe.

 

5En ussel Hest bag Gjærdet søger sit Foder;

Hist holder Vognen med Dyne og Skuur,

Der sidder Manden i Guds Natur

Med Barnet, som skriger paa Moder.

 

Han kysser lidt og kniber til Forandring;

10Snart kommer Qvinden med Penge og Brød,

Saa dier hun Barnet paa sit Skjød,

Mens Manden bereder til Vandring.