Poetiske Skrifter (1805)

        Første Deel
        
        Til Danmarks Frederik
        Fortale
        Freyas Altar. Et Syngespil
        
        Personerne
        Første Akt
        
        En Lund
        En Bondestue
        Værelse hos Oberstens
        Lunden om Freyas Altar
        Anden Akt
        
        Værelse
        En Ende af Skoven
        Lunden om Freyas Altar
        Tredie Akt
        
        Værelse
        Lunden om Freyas Altar
        Bondehuset i Skoven
        Lunden om Freyas Altar
        Romanzer, Sange, og Elegier
        
        Uffe hin Spage
        Knud den Store
        Borg-Ridderen
        Den gamle Kiæmpe Cometes
        Eventyret i den fremmede Stad
        Blomst Underskiøn (efter Goethe)
        Den første Walpurgis-Nat (ligeledes)
        Wiedewelt
        Freyas Rok
        Til Hanna
        Til Camma
        Fortrøstning
        Petrarcas Canzone ved Vaucluse Kilden
        Violerne
        Vaar-Sang
        Viin-Guden (efter Novalis)
        Jule-Vise
        Vahl
        Bryllups-Sang af Catullus
        Island
        Evald
        Høsten
        Vaaren
        Propertii første Bogs tredie Elegie
        — Første Bogs tyvende —
        — Anden Bogs niende —
        — Anden Bogs tyvende —
        Langelands-Reise. I Sommeren 1804
        
        Indledning
        Til Saxo Grammaticus
        Roeskilde Landevey
        Issefiorden
        Roeskilde Domkirke
        Overgang
        Degnen i Kroen
        Ringsted
        Sigersted
        Krebs-Huset
        Morgen-Stunden
        Sorøe
        Anders-Skov
        Slagelse
        Corsøer
        Corsøers Fæstning
        Corsøers Kirke
        Birkners Gravskrift
        Vinden
        Reisen over Beltet
        Reisen fra Nyborg til Svendborg
        Svendborg Sund
        Thorsing
        Overfarten fra Vemmenæs til Rudkiøbing
        Apotheket
        Omskiftning
        Faareveile
        Faareveile Skov
        Gibs-Billedet
        Morgen-Vandring
        Aften-Vandring
        Freidigt Sommer-Liv
        Vennernes Ankomst
        Sam-Liv
        Aften-Sang
        Toget til Thorsing
        Hiemfarten
        Katastrophe
        Jesu Christi gientagne Liv i den aarlige Natur
        
        Christi Fødsel
        Maria
        Joseph
        Christi Manddom
        Fristelserne i Ørken
        Johannes den Døber
        Christi Daab
        Jesu Lære
        Jesu Mirakler
        Pharisæeren
        Saducæerne
        Simon Peder
        Johannes
        Den hellige Nadvere
        Judas Iscariothes
        Getsemane og Golgatha
        Disciplenes Jubel-Hymnus
        Anden Deel
        
        Vaulundurs Saga
        
        Vaulundurs Saga
        Aladdin, eller Den forunderlige Lampe. Et Lystspil
        
        Personerne
        Prolog
        Første Akt
        
        Ispahan
        Afrika
        Ispahan
        Gade
        Stue
        En vild Bierg-Egn
        Det snevre Pas mellem Biergene
        Trappen af den underjordiske Hule
        Anden Akt
        
        Tidlig Morgen under Solens Opgang
        Stue
        Gade
        En fornem Kahn
        En skiøn Plads, noget afsides i Byen
        Gade
        Stue
        Divan
        Gade
        Aladdins Kammer
        Altanen paa Huset
        Tredie Akt
        
        Sultanens Pallads
        Sultanens Divan
        Stue
        Indgangen til Sultanens Pallads
        Et prægtigt Marmor-Bad
        Sultanens Pallads
        Nat. Den store Plads uden for Sultanens Slot
        Sultanens Harem
        Afrika
        Aladdins Pallads
        Fierde Akt
        
        Aladdins Pallads
        Kahn
        Gade
        Gulnares Kammer
        Vild Mark. Nat, Storm og Regn
        Sultanens Pallads
        En skyggefuld, venlig Plads, dybt inde i Skoven
        Et mørkt Fangetaarn
        Slotspladsen
        Gade
        Morgianes Stue
        Kirkegaarden
        Den store Plads uden for Sultanens Slot
        En afsides Plads uden for Byen
        Femte Akt
        
        Afrika
        Aladdins Pallads
        Apothek
        Aladdins Pallads
        Cabinettet
        Den store Sal
        Ispahan
        Mekka
        Et andet Sted i Staden Mekka
        Den arabiske Ørk
        Persien
        Fatimes Hytte
        Morgenstund
        Pladsen uden for Aladdins Pallads
        Den store Sal i Aladdins Pallads
        Ellemose i Skoven
        Den store Sal i Aladdins Pallads. Dag
        Nat. Uden for Fatimes Hytte i Skoven
        En Forstue i Aladdins Pallads
        Den store Sal i Aladdins Pallads
        Epilog