Peters Jul (1866)

        Før Julen
        Bedstemoer inviteres
        I Mørkningen Juleaften
        Ved Juletræet
        Julesangen
        Faers Julevise
        Juledag
        Et Besøg
        Nytaarsaften
        Helligtrekongers Aften
        Efter Julen